Pobierz foresight: "Mieszkanie Przyszłości 2028-2048” - Publicon

Pobierz foresight: “Mieszkanie Przyszłości 2028-2048”

Publicon wsparł unikalny projekt: foresightowe badanie, które wyłoniło 3 możliwe scenariusze przyszłości branży deweloperskiej w Polsce.

Foresight jest narzędziem badawczym. To rodzaj prognozowania mający na celu tworzenie prawdopodobnych wizji rozwojowych, w krótkiej i długiej perspektywie czasowej.
Łączy aspekt analityczno-badawczy z partycypacyjnym – analizę dostępnych danych i wiedzy eksperckiej oraz udział aktorów społecznych: przedsiębiorców, naukowców, organizacji społecznych, przedstawicieli administracji publicznej. Foresight prowadzi do wydestylowania jak najbardziej prawdopodobnych modeli i scenariuszy rozwoju, a przez to pomaga w kontekście podejmowania strategicznych decyzji i działań. Jego celem jest określenie najbardziej prawdopodobnego kierunku zmian i realnych, równorzędnych wizji dotyczących przyszłości.

My wsparliśmy raport, który powstał w toku opracowywania merytorycznej warstwy Kongresu Mieszkaniowego. Foresight przygotowany został przez Dorotę i Kazimierza Śródków – wrocławskich architektów i deweloperów – na potrzeby panelu „Jak będziemy mieszkać za 10, a jak za 30 lat”. W przygotowaniu dokumentu (dyskusjach panelowych) udział brali: historyk sztuki, samorządowiec, startupowiec, miejski aktywista, specjalista od smart city i aplikacji mobilnych.

W wyniku Foresightu Mieszkaniowego powstało 21 tez oraz 3 równorzędne scenariusze przyszłości: „Autonomiczne osiedla”, „Modułowe przestrzenie” oraz „Techno-habitat”. Publikację można pobrać pod adresem: http://mieszkaniaprzyszlosci.pl/

0

Twój koszyk