Raport Mieszkanie 2028/2048 – jak będziemy mieszkać za 30 lat?

Klient: Dorota Jarodzka-Śródka i Kazimierz Śródka
Jak będziemy mieszkać za 10 czy 30 lat? Na to pytanie próbowali znaleźć odpowiedź wrocławscy architekci Dorota Jarodzka-Śródka i Kazimierz Śródka. W raporcie Mieszkanie 2028/2048 przedstawiliśmy trzy scenariusze przyszłości dotyczące sposobu życia i projektowania przestrzeni mieszkalnych w perspektywie kolejnych dekad. Publikacja jest owocem współpracy dziesięciorga ekspertów z różnych dziedzin: architektury, urbanistyki, technologii, kultury i socjologii. Badanie zostało również wsparte konsultacjami społecznymi.

Proces

Czego będą oczekiwać mieszkańcy? Jak architekci powinni podchodzić do nowych wyzwań? Czy da się do nich przygotować?

Foresight

Mieszkanie rozumiemy jako część osiedla i miasta, jako żywy i wciąż rozwijający się organizm. Stąd wybrana metoda – foresight, czyli prognozowanie oparte na wiedzy eksperckiej, analizie warunków zastanych, trendów i czynników zewnętrznych, które pozwala przewidzieć możliwe scenariusze, a w rezultacie tworzyć mieszkania, osiedla i miasta dopasowane do mieszkańców i ich potrzeb.

Dzięki patrzeniu w przyszłość możliwe jest adaptowanie budownictwa do zmieniających się potrzeb, wykorzystanie dostępnych zasobów i narzędzi, aby na końcu zaspokoić potrzeby tych, dla których przestrzenie są projektowane.

W lipcu 2018 r. odbyły się łącznie trzy panele foresightowe – eksperckie i ekspercko–partycypacyjne. Podczas pierwszego wybrano kategorie i czynniki zmian mających wpływ na kształtowanie się mieszkania, osiedla i miasta przyszłości. Na drugim omówiono tezy dotyczące przyszłości mieszkalnictwa. Na trzecim rozmawiano o wynikach przeprowadzanych ankiet.

Metoda delficka

Kolejne iteracje badania przeprowadziliśmy na grupie specjalistów, którzy nie mogli ze sobą uzgadniać odpowiedzi udzielanych w poszczególnych rundach. Do ich zadań, oprócz krytycznej oceny, należało również merytoryczne uzasadnienie poglądów. Po zebraniu wyników i ich analizie, prowadzący projekt przygotowywał kolejną wersję wywiadów uzupełniających obszar badania – dając tym samym początek jego kolejnym cyklom. Ich celem było wypracowanie konsensusu w ramach przedstawionych tez. Zdecydowaliśmy się na trzy zogniskowane wywiady grupowe w koniunkcji z panelami eksperckimi oraz kolportaż dwóch kwestionariuszy metodą CAWI.

Efekty

W wyniku foresightu mieszkaniowego powstało 21 tez oraz 3 równorzędne scenariusze przyszłości: scenariusz „autonomiczne osiedla” nawiązujący do ekologicznej i administracyjnej samowystarczalności osiedli; „przestrzenie modułowe”, gdzie podkreślona została konieczność przystosowania przestrzeni życiowych do zmieniających się potrzeb mieszkańców oraz „techno-habitat”, który zakłada prymat technologii i jej wszechobecność, zarówno w przestrzeniach prywatnych, jak i publicznych.

Łącznie w badaniu wzięło udział 200 mieszkańców (konsultacje społeczne) oraz 10 ekspertów.

Kampania PR

Po zakończonym badaniu przeprowadziliśmy kampanię informacyjną, mającą na celu zainteresowanie tematem mediów i podjęcie szerszej dyskusji na temat mieszkalnictwa. Drukowane wersje raportów trafiły do kluczowych mediów opiniotwórczych oraz branżowych.

Wielu osobom branża deweloperska może kojarzyć się jako konserwatywna albo zachowawcza jeśli chodzi o działania komunikacyjne. Ten projekt dowodzi, że tak nie jest. Tym bardziej cieszę się, że jeden z pierwszych w Polsce foresightów branżowych powstał właśnie dzięki ciekawości i otwartości deweloperów i architektów. To narzędzie badawczo-analityczne ma szerokie zastosowanie w procesach planowania strategicznego i zarządzania, ale co ciekawe, może też stanowić źródło interesującego contentu oraz posłużyć jako narzędzie nawiązywania relacji z mediami, pozycjonowania marki, a nawet wsparcie działań new businessowych.
Michał Ulidis – Creative Director & Partner

Cały raport można pobrać na stronie: http://mieszkaniaprzyszlosci.pl

Miasto2077 o raporcie: http://miasto2077.pl/przyszloscia-sa-personalizowane-domy-na-eko-osiedlach/

Gazeta Wrocławska o raporcie:

 

You are good. Get better.
0

Twój koszyk