Dolnośląskie Centrum Filmowe - Publicon

Dolnośląskie Centrum Filmowe

Klient: DCF
Proces repozycjonowania marki DCF (Dolnośląskie Centrum Filmowe) to kilka miesięcy researchu, badań oraz pracy koncepcyjnej i projektowej.

Proces

Jak do każdego rebrandingu, podeszliśmy do niego w kompleksowy sposób. Research pozwolił nam poznać jego historię jako miejsca oraz instytucji kultury, badania pozwoliły nam zagłębić się w tożsamość marki i jej wizerunek w oczach klientów. Oba te działania stanowiły podwaliny pracy koncepcyjnej i projektowej, które zawsze w przypadku już ugruntowanej marki powinny być poparte wartościami zastanymi, insightami oraz myślą przewodnią. Wprowadzania zmian w brandzie ad abstracta może być, a nawet prawdopodobnie będzie chybione i przyniesie marce więcej złego niż dobrego.

Istotą podjętych przez nas działań głęboko penetrujących brand był również fakt, że mając do czynienia z instytucją kultury, z którą spora część klientów jest związana emocjonalnie ze względu na wspomnienia z nią związane, pasję realizowaną w ramach działalności instytucji lub aktywne uczestnictwo w jej działaniu był swoisty szacunek do wyżej wymienionych wartości i chęć podtrzymania zawiązanej przez lata emocjonalno-osobistej więzi klient-marka.

W sumie zaproponowaliśmy klientowi trzy propozycje, których krótki opis znajdą Państwo poniżej:

Pryzmat

Wybrana przez DCF, obecnie obowiązująca identyfikacja wizualna oparta jest na trzech założeniach. Rozchodzące się trójkątnie promienie nawiązują bezpośrednio do snopu światła rzucanego przez projektor kinowy - schemat przedstawienia promieni wywodzi się również z ikonicznego przedstawienia światła rozszczepionego przez pryzmat. Natomiast geometryczne kształty były lekko inspirowane strukturą fasady budynku kina. Podstawą do stworzenia takiej linii key visual było związanie jej z materialną stroną budynku - fasadą oraz umieszczenie w niej elementów technicznie kojarzących się z projekcją filmu na sali kinowej. Identyfikacja w tej formie nie stanowi radykalnej zmiany w stosunku do poprzedniej, jest więc bardziej prokliencka - nie powoduje wrażenia, że nagle znajdujemy się w innej, obcej nam instytucji. Ponadto “nie gryzie się” z wyprodukowanymi dotychczas gadżetami czy poligrafią. Jest więc bezpieczną opcją w przypadku kiedy rebranding ma być ewolucją, a nie rewolucją. Co więcej światło kojarzy się z intymnością i kameralną atmosferą, którą respondenci wskazywali w odpowiedzi na pytanie z czym kojarzy im się DCF.

Fasada

Minimalistyczna i monochromatyczna propozycja logo w formie sygnetu bezpośrednio bazuje na wypukłym kształcie umieszonym na fasadzie budynku DCF. Oszczędna kolorystyka wpisuje się w obecne trendy w projektowaniu i jest adekwatna do instytucji kultury jaką jest Dolnośląskie Centrum Filmowe. Należy tutaj nadmienić, że DCF nie jest jedynie kinem zajmującym się projekcją filmów, jest to instytucja zajmująca się wspieraniem produkcji, promowaniem lokalnych twórców filmowych, organizowaniem warsztatów oraz spotkań ze znanymi osobami ze świata kina oraz wieloma innymi inicjatywami. Biało-czarne logo i zbudowana wokół niego identyfikacja miały za zadanie rozświetlić wizualną stronę kina oraz podyktowane były odpowiedziami respondentów biorących udział w naszym badaniu nad wizerunkiem DCFu. Klienci często wspominali czasy kiedy DCF funkcjonował pod nazwą Kino Warszawa i kojarzył się z elegancją i niedzielnymi wyjściami do kina z rodziną. Stąd też propozycja, która jest zdecydowanie bardziej elegancka w odbiorze niż identyfikacje wizualne pozostałych kin we Wrocławiu.

Neon

Ostatnia propozycja odwołuje się do tradycyjnego elementu kojarzącego się z Kinem Warszawa - neonu. Znowu postawiliśmy więc na sentyment, który był wyjątkowo silnie podkreślany przez respondentów w badaniu. Neon to również nieodzowny element umieszczany na fasadach kin w złotej erze kinematografii XX. wieku. Logotyp w formie neonu jest najwyraźniejszy kolorystycznie z przedstawionych dotychczas identyfikacji wizualnych. Neon stanowi również nawiązanie do do wrocławskich neonów, zebranych w jednym miejscu starych lamp reklamowych. Utrzymanie logotypu i całej identyfikacji w stylistyce retro/vintage jest podyktowane utrzymującym się stale trendem na nawiązania w projektowaniu do popularnych w przeszłości stylistyk. Zaproponowana przez nas kolorystyka miała również wyróżnić DCF na tle konkurencji. Tego typu identyfikacja jest również przyjazna przy projektowaniu i proponowaniu gadżetów i elementów stanowiących stały wystrój wnętrza kina. Jest to gotowa linia, którą można podążać systematycznie wprowadzając zmiany w przestrzeni wewnętrznej oraz na zewnątrz budynku.

You are good. Get better.
0

Twój koszyk