„Mierzymy wysoko” – custom publishing dla Collins Aerospace - Publicon

„Mierzymy wysoko” – custom publishing dla Collins Aerospace

Klient: Collins Aerospace
Magazyn wewnętrzny dla pracowników wrocławskiego oddziału Collins Aerospace wydajemy wspólnie z klientem już od trzech lat. Od tego czasu wypracowaliśmy stałe rubryki, a gazeta zmieniła szatę graficzną i… potroiła swoją objętość.

O idei

„Mierzymy wysoko” to kwartalnik wewnętrzny wydawany dla wrocławskiego oddziału Collins Aerospace. Firma zatrudnia obecnie przeszło 1300 osób. Nadrzędnym celem magazynu jest budowanie zaangażowania pracowników przez wspólne tworzenie treści, budowanie reputacji oraz podnoszenie kwalifikacji.

Proces

Każdorazowo w wydanie włączają się pracownicy Collins Aerospace – niezależnie od zajmowanego stanowiska, każdy może zgłosić swoją propozycję tematu bądź wywiadu. Zagadnienia konsultowane są z zarządem firmy, co wynika między innymi ze specyfiki pracy w branży lotniczej

W zakres naszych zadań wchodzi zarówno redakcja tekstów, jak i korekta w przypadku dostarczenia gotowych artykułów. Zajmujemy się oprawą graficzną magazynu. 

Specjalnie dobrany papier, pokryty matowym lakierem dyspersyjnym, pozwolił uporać się z największymi wyzwaniami wynikającymi z technicznych aspektów drukowania 60-stronicowego magazynu.

Rebranding

Pierwotnie gazetka nosiła tytuł „UTC News”. Pierwsze wydanie, które w 2017 roku zrealizowaliśmy wspólnie z klientem, zyskało nową szatę graficzną – pełną infografik, ikon i koloru – oraz nową nazwę „Mierzymy wysoko”. Firma funkcjonowała wówczas jako UTC Aerospace Systems – i tak było do grudnia 2018 roku, kiedy to dzięki połączeniu z Rockwell Collins doszło do powstania Collins Aerospace. Rebranding niósł za sobą zupełnie nową kolorystykę (wcześniej: granat, dziś: pomarańcz, biel i czerń). Zaprojektowaliśmy wówczas zupełnie nowy layout gazetki, spójny z nową identyfikacją wizualną. Do tej pory wydaliśmy już pięć numerów w odświeżonej odsłonie.

Efekty

W ciągu trzech lat potroiliśmy objętość gazetki – od 24 stron do 60. Zdecydowaliśmy się także na wydanie elektroniczne, które jest dystrybuowane do wszystkich pracowników za pomocą Intranetu. 

 

„Mierzymy wysoko” spotyka się z pozytywnym odbiorem również w zagranicznych oddziałach Collins Aerospace – co stawia przed nami kolejne wyzwania. 

 

You are good. Get better.
0

Twój koszyk