Raport Mieszkanie 2028/2048 – jak będziemy mieszkać za 30 lat? - Publicon

Raport Mieszkanie 2028/2048 – jak będziemy mieszkać za 30 lat?

Klient: Dorota Jarodzka-Śródka i Kazimierz Śródka
Jak będziemy mieszkać za 10 czy 30 lat? Na to pytanie próbowali znaleźć odpowiedź wrocławscy architekci Dorota Jarodzka-Śródka i Kazimierz Śródka. W raporcie Mieszkanie 2028/2048 przedstawiliśmy trzy scenariusze przyszłości dotyczące sposobu życia i projektowania przestrzeni mieszkalnych w perspektywie kolejnych dekad. Publikacja jest owocem współpracy dziesięciorga ekspertów z różnych dziedzin: architektury, urbanistyki, technologii, kultury i socjologii. Badanie zostało również wsparte konsultacjami społecznymi.

Proces

Czego będą oczekiwać mieszkańcy? Jak architekci powinni podchodzić do nowych wyzwań? Czy da się do nich przygotować?

Foresight badanie dla rynku mieszkaniowego

Foresight

Mieszkanie rozumiemy jako część osiedla i miasta, jako żywy i wciąż rozwijający się organizm. Stąd wybrana metoda – foresight, czyli prognozowanie oparte na wiedzy eksperckiej, analizie warunków zastanych, trendów i czynników zewnętrznych, które pozwala przewidzieć możliwe scenariusze, a w rezultacie tworzyć mieszkania, osiedla i miasta dopasowane do mieszkańców i ich potrzeb.

Dzięki patrzeniu w przyszłość możliwe jest adaptowanie budownictwa do zmieniających się potrzeb, wykorzystanie dostępnych zasobów i narzędzi, aby na końcu zaspokoić potrzeby tych, dla których przestrzenie są projektowane.

W lipcu 2018 r. odbyły się łącznie trzy panele foresightowe – eksperckie i ekspercko–partycypacyjne. Podczas pierwszego wybrano kategorie i czynniki zmian mających wpływ na kształtowanie się mieszkania, osiedla i miasta przyszłości. Na drugim omówiono tezy dotyczące przyszłości mieszkalnictwa. Na trzecim rozmawiano o wynikach przeprowadzanych ankiet.

Scenariusze przyszłości rynku deweloperskiego

Metoda delficka

Kolejne iteracje badania przeprowadziliśmy na grupie specjalistów, którzy nie mogli ze sobą uzgadniać odpowiedzi udzielanych w poszczególnych rundach. Do ich zadań, oprócz krytycznej oceny, należało również merytoryczne uzasadnienie poglądów. Po zebraniu wyników i ich analizie, prowadzący projekt przygotowywał kolejną wersję wywiadów uzupełniających obszar badania – dając tym samym początek jego kolejnym cyklom. Ich celem było wypracowanie konsensusu w ramach przedstawionych tez. Zdecydowaliśmy się na trzy zogniskowane wywiady grupowe w koniunkcji z panelami eksperckimi oraz kolportaż dwóch kwestionariuszy metodą CAWI.

raport dla rynku deweloperskiego

Efekty

W wyniku foresightu mieszkaniowego powstało 21 tez oraz 3 równorzędne scenariusze przyszłości: scenariusz „autonomiczne osiedla” nawiązujący do ekologicznej i administracyjnej samowystarczalności osiedli; „przestrzenie modułowe”, gdzie podkreślona została konieczność przystosowania przestrzeni życiowych do zmieniających się potrzeb mieszkańców oraz „techno-habitat”, który zakłada prymat technologii i jej wszechobecność, zarówno w przestrzeniach prywatnych, jak i publicznych.

Łącznie w badaniu wzięło udział 200 mieszkańców (konsultacje społeczne) oraz 10 ekspertów.

raport - jak będziemy mieszkać

Kampania PR

Po zakończonym badaniu przeprowadziliśmy kampanię informacyjną, mającą na celu zainteresowanie tematem mediów i podjęcie szerszej dyskusji na temat mieszkalnictwa. Drukowane wersje raportów trafiły do kluczowych mediów opiniotwórczych oraz branżowych.

trendy na rynku mieszkaniowym

Wielu osobom branża deweloperska może kojarzyć się jako konserwatywna albo zachowawcza jeśli chodzi o działania komunikacyjne. Ten projekt dowodzi, że tak nie jest. Tym bardziej cieszę się, że jeden z pierwszych w Polsce foresightów branżowych powstał właśnie dzięki ciekawości i otwartości deweloperów i architektów. To narzędzie badawczo-analityczne ma szerokie zastosowanie w procesach planowania strategicznego i zarządzania, ale co ciekawe, może też stanowić źródło interesującego contentu oraz posłużyć jako narzędzie nawiązywania relacji z mediami, pozycjonowania marki, a nawet wsparcie działań new businessowych.
Michał Ulidis – Creative Director & Partner

Cały raport można pobrać na stronie: http://mieszkaniaprzyszlosci.pl

Miasto2077 o raporcie: http://miasto2077.pl/przyszloscia-sa-personalizowane-domy-na-eko-osiedlach/

Gazeta Wrocławska o raporcie:

 

You are good. Get better.
0

Twój koszyk