Tytuł projektu: Usługa SaaS łącząca właścicieli praw sponsoringowych z potencjalnymi nabywcami tych praw – podmiotami angażującymi się w sponsoring sportu

Realizacja projektu obejmuje: działania związane z zebraniem niezbędnych danych o sportowcach i sponsorach, tworzenie algorytmów rekomendacji i wyjaśniania, a następnie w dalszej kolejności implementację komponentu programowego i prototypu systemu internetowego, które to będą przetestowane i wdrożone.

Grupy docelowe: właściciele praw sponsoringowych oraz nabywcy praw sponsoringowych

Cel projektu: celem projektu jest stworzenie silnika rekomendacji opartego na modelu reprezentacji wektorowych, który umożliwi dopasowanie sportowców (właścicieli praw) do potencjalnych firm/organizacji (nabywców praw), a także dostarczy informacji na temat istotności określonych cech podmiotu sportowego wpływających na rekomendacje.

Efekt projektu: uruchomienie usługi łączącej właścicieli praw sponsoringowych (sportowcy indywidualni, kluby sportowe, związki, komitety oraz zarządcy obiektów sportowych) z potencjalnymi nabywcami tych praw – firmami angażującymi się w sponsoring sportu.

 

Wartość projektu: 5 503 072,00 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 525 475,00 PLN