Powrót

Nowa identyfikacja wizualna Polskiego Związku Kolarskiego

Kolejny udany rebranding dołącza do naszego portfolio! Stworzyliśmy nową identyfikację wizualną dla jednego z najstarszych stowarzyszeń sportowych w Polsce – Polskiego Związku Kolarskiego. Przedstawiamy Wam efekty naszej współpracy.

Najważniejszy element stanowi logo, będące swoistym herbem związku. Zaproponowaliśmy dwie wersje – pierwsza z nich była typograficzna i mocno współczesna, druga z kolei odwoływała się do historii PZKol. Z szacunku do niej, wygrała ta druga. Odświeżone logo jest połączeniem tradycji ze współczesnością, co świetnie odzwierciedla wartości związku.

Głównymi elementami logotypu są orzeł, tarcza oraz koło. Całość jest utrzymana w narodowych barwach, podkreślonych ponadczasową czernią, które razem wyrażają wiarygodność i stabilność.

Jak mówi Michał Ulidis, Creative Director w Publicon – „Ten rebranding to symbol nowego rozdziału w ponad 100-letniej historii PZKol. To narzędzie, które ma wspomóc proces budowania wizerunku wiarygodnego i profesjonalnego partnera nie tylko dla sportowców, ale także sponsorów. Sam znak to tylko jeden z elementów kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej, który chcemy wdrażać i rozwijać."

Cieszymy się, że jesteśmy częścią nowego etapu w historii związku i mogliśmy się przyczynić do jego rozwoju.