Powrót

Telewizja w dobie koronawirusa. Analiza przekazu największych telewizji informacyjnych w pierwszej fazie kryzysu (12-18 marca)

influencerów kampania #zostańwdomu) i bardzo duże nasycenie informacjami (w tym także powszechnymi fake newsami) wpłynęły na wzrost oglądalności kanałów informacyjnych telewizji. Chcieliśmy w związku z tym – jako Publicon – zweryfikować, jak komunikują największe polskie dzienniki.

Analizie poddaliśmy trzy najbardziej popularne programy informacyjne – Wiadomości TVP, Fakty TVN oraz Wydarzenia Polsatu. Każdy z badanych materiałów klasyfikowaliśmy do jednego z wyodrębnionych przez nas obszarów tematycznych (sytuacja w kraju, sytuacja w innych krajach Europy i Świata, konsekwencje epidemii dla gospodarki, solidarność społeczna i zachowania Polaków, koronawirus a kampania prezydencka, transport i komunikacja) . Następnie obliczyliśmy udział danego obszaru w całym tygodniowym materiale. Oprócz tego, na podstawie analizy jakościowej, wyróżniliśmy cztery linie narracyjne każdego z programów. Skupiliśmy się na pierwszym etapie kryzysu, począwszy od 12 marca. Był to czas, w którym rząd premiera Morawieckiego informował nas o zamknięciu szkół i wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Początek terapii szokowej. Pierwszą z analiz zakończyliśmy 18 marca, w dniu ogłoszenia założeń tak zwanej tarczy antykryzysowej.

Koronawirus okazał się absolutnym tematem nr 1 we wszystkich programach informacyjnych (od 95 do 99% czasu antenowego). Rozkład obszarów tematycznych poruszanych w kontekście epidemii również był bardzo podobny. Dominowała tematyka związana z sytuacją w Polsce. Większość tak zwanych “jedynek” traktowała o liczbie zachorowań, stanie przygotowań szpitali rozwój epidemii i działaniach podejmowanych przez rząd (sektorowo – od Ministerstwa Zdrowia pod Edukację, Sprawy Wewnętrzne i Administrację oraz Rozwój). Ważnym tematem były zmagania z epidemią prowadzone przez pozostałe kraje Europy i świata oraz Unię Europejską, a także pierwsze prognozy na temat wpływu koronawirusa na gospodarkę w kraju oraz mobilizacja polskiego społeczeństwa i zauważalne przejawy solidarności społecznej.

Wiadomości, co nie było trudne do przewidzenia, skupiły się na systematycznym zestawianiu (prezentowanych w pozytywnym świetle) skutecznych, szybkich i zdecydowanych działań rządu z tym, co w odpowiedzi na epidemię (najczęściej w sposób spóźniony, nieudolny) wdrażały władze innych europejskich krajów oraz instytucje unijne. Tym ostatnim, w porównaniu do pozostałych analizowanych programów, poświęcono istotnie więcej czasu. Można prognozować, że właśnie w tym kierunku – zarówno w komunikacji rządu, jak i przekaz mediów publicznych – może wkrótce pójść narracja osłaniające skutki epidemii dla polskiej gospodarki i – jak się wydaje – niechybny wzrost liczby zachorowań oraz zgonów spowodowanych koronawirusem.

W Faktach TVN egzemplifikacją krytycznego stosunku do obozu rządzącego było przedstawianie epidemii jako swoistego testu dla stanu polskiej służby zdrowia i gospodarki po 5 latach rządów zjednoczonej prawicy. Podobnie jak w pozostałych programach dużo czasu poświęcono potrafiącemu się zjednoczyć w trudnych chwilach polskiemu społeczeństwu oraz tak zwanym “nowym bohaterom” – pozostającym na pierwszym froncie walki z wirusem lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym. Uwaga, jaką dziś poświęcają tym zawodom media i ton komunikacji na ich temat pozwalają przypuszczać, że po kryzysie powinna zmienić się ich społeczna percepcja (można do tej grupy wliczyć także nauczycieli organizujących w ekspresowym tempie zdalną naukę dla milionów uczniów, które w ostatnich dniach pozostały w domach).

Ton komunikacji Wydarzeń Polsatu – z reguły najbardziej zdystansowanych wobec dominującego od kilkunastu lat na polskiej scenie politycznej podziału – na temat aktywności prezydenta Andrzeja Dudy pozwala przypuszczać, że wyraźne dążenie obozu rządzącego do zorganizowania wyborów prezydenckich w konstytucyjnym terminie 10 maja może nie być oceniane tak, jakby wskazywały na to sygnały płynące z “dużego pałacu”.

Cały raport jest dostępny pod linkiem: https://insight.publistavaeg.sg-host.com/wp-content/uploads/2020/03/Raport-telewizje-informacyjne-a-koronawirus.pdf