Powrót

“Mieszkania przyszłości 2028/2048” – foresight mieszkaniowy

Jak będziemy mieszkać za 10 czy 30 lat? Na to pytanie próbowali znaleźć odpowiedź wrocławscy architekci Dorota Jarodzka-Śródka i Kazimierz Śródka. W raporcie Mieszkanie 2028/2048 przedstawiliśmy trzy scenariusze przyszłości dotyczące sposobu życia i projektowania przestrzeni mieszkalnych w perspektywie kolejnych dekad. Publikacja jest owocem współpracy dziesięciorga ekspertów z różnych dziedzin: architektury, urbanistyki, technologii, kultury i socjologii. Badanie zostało również wsparte konsultacjami społecznymi.